Programy badawczo-obserwacyjne/epidemiologiczne

Serwis dla lekarzy polegający na zaproszeniu do współpracy przy realizacji programu na zlecenie firmy farmaceutycznej.

Korzyści:

  • Zebranie danych dotyczących percepcji danego obszaru terapeutycznego przez lekarzy/pacjentów
  • Budowa wizerunku firmy prowadzącej badania obserwacyjne, dbającej o klienta/pacjenta
  • Wzrost świadomości istnienia preparatu i producenta we wskazanym targacie
  • Dodatkowe narzędzie wsparcia aktywności SF
  • Działania zgodne z Prawem Farmaceutycznym oraz Kodeksem Farmaceutycznej Etyki Marketingowej
  • Indywidualne przygotowanie programu zgodnie z potrzebami Klienta

W celu uzyskania pełnej informacji o usłudze prosimy o email