Wsparcie procesu rekrutacji

Celem tej usługi jest opracowanie projektu kampanii rekrutacyjnej i emisja ogłoszeń rekrutacyjnych dostosowanych od potrzeb Klienta.

Projekt kampanii rekrutacyjnej dotyczy:

 • określenia ilości i terminów emisji,
 • zredagowania ogłoszeń,
 • wyboru opcji ogłoszenia dla Klienta na serwisach internetowych, prasie lokalnej i ogólnopolskiej,
 • ustalenia terminów przekazywania zebranych aplikacji (opcja z zachowaniem anonimowości przez Klienta - usługa MAILBOX),
 • ustalenia o przekazywaniu wszystkich aplikacji lub tylko wybranych po wstępnej selekcji (opcja z zachowaniem anonimowości przez Klienta - usługa MAILBOX z PRESELEKCJĄ).

W ramach wsparcia procesu rekrutacji oferujemy:

 • Serwis Ogłoszeniowy
  Korzyści:
  • maksymalnie zwiększona skuteczność rekrutacji,
  • obniżenie kosztów emisji kampanii rekrutacyjnej w internacie i prasie dzięki rabatom uzyskanym przez PHARMA INSTITUTE w wyniku stałej współpracy z mediami,
  • oszczędność czasu związanego z opracowaniem projektu kampanii rekrutacyjnej.
  Media, z których korzystamy:
  • internetowe serwisy (www.jobpilot.pl, www.jobs.pl, www.topjobs.pl, www.pracuj.pl, www.praca.onet.pl, www.praca.interia.pl, www.praca.wp.pl, listy dyskusyjne, i in.),
  • dzienniki m.in.: "Gazeta Wyborcza", "Rzeczpospolita"
  • pisma branżowe i specjalistyczne.
 • Mailbox
  Usługa ta polega na zaplanowaniu i emisji ogłoszeń w internecie, prasie lokalnej i ogólnopolskiej z adresem zwrotnym naszej firmy. Pozwala to na zachowanie anonimowości Klienta w pierwszej fazie rekrutacji oraz ewentualną wstępną selekcję aplikacji Kandydatów pod kątem wymagań określonych przez Klienta.
  Usługa MAILBOX pozwala na:
  • zachowanie anonimowości przez Klienta w pierwszej fazie rekrutacji,
  • obniżenie kosztów emisji kampanii rekrutacyjnej w internecie i prasie dzięki rabatom uzyskanym przez nas w wyniku stałej współpracy z mediami,
  • możliwość preselekcji aplikacji,
  • oszczędność czasu związanego z przygotowaniem emisji ogłoszeń,
  • odciążenie od czynności związanych z przyjmowaniem i ewentualną preselekcją aplikacji. Po zebraniu dokumentów, konsultant przesyła komplet aplikacji bezpośrednio do Klienta.
 • Mailbox i Preselekcja
  Celem usługi jest ograniczenie liczby Kandydatów, uwzględnianych w procesie rekrutacyjnym, wyłącznie do osób spełniających kryteria ustalone z Klientem.

  Dzięki współpracy z PHARMA INSTITUTE Klient:

  • otrzymuje dokumenty wyłącznie tych Kandydatów, którzy spełniają określone kryteria selekcji,
  • zaoszczędza czas, który poświęciłby na analizę i segregowanie dokumentów,
  • zaoszczędza środki przeznaczone na prowadzenie procesu selekcji Kandydatów, którzy nie spełniają wymaganych kryteriów rekrutacji.

  Atutem współpracy z nami jest możliwość zachowania anonimowości przez Klienta w ważnym momencie obsadzania kluczowych stanowisk pracy.