Rekrutacja i selekcja

Nawiązanie współpracy

Podstawą naszej pracy jest zlecenie od Klienta, spisane w formie umowy. Zobowiązujemy się w niej do przedstawienia Klientowi określonej przez niego liczby Kandydatów, których kwalifikacje i cechy osobowe odpowiadają wymaganiom zapisanym w Profilu Kandydata, załączanym każdorazowo do umowy jako aneks. Liczba Kandydatów na każde z obsadzanych stanowisk określana jest oddzielnie i zależy od wielu czynników.

Czas trwania projektu: wynosi od 1 do 4 tygodni w zależności od profilu kandydata.

Metody rekrutacji i selekcji

Klient wybiera tryb i zakres prowadzonych poszukiwań. Opcje obejmują: przeszukanie bazy danych, kontakty osobiste konsultantów oraz ogłoszenia prasowe i internetowe (www.mostwanted.pl, www.jobpilot.pl, www.jobs.pl, www.topjobs.pl, www.pracuj.pl, www.praca.onet.pl, www.praca.interia.pl, www.praca.wp.pl, listy dyskusyjne, i in.).

Przeprowadzamy ocenę Kandydatów, jak również badamy ich konkretne kwalifikacje. Jeżeli obsadzane stanowisko wymaga wyjątkowo rzadkich umiejętności i wiedzy, nasi konsultanci korzystają z pomocy specjalistów. Standardowo oceniana jest znajomość języka angielskiego. Na życzenie Klienta sprawdzamy również referencje Kandydatów.

Gwarancja

Usługi objęte są gwarancją. Jeżeli w ciągu 90 dni od daty podjęcia pracy przez wybranego Kandydata Klient uzna, że Kandydat ten nie spełnia jego oczekiwań, ponownie przeprowadzamy rekrutację na zasadach jak uprzednio, lecz bez żadnych dodatkowych opłat ze strony Klienta.

Wynagrodzenie

Prowizja, jaką pobieramy za obsadzenie jednego stanowiska jest równa jednokrotności miesięcznego wynagrodzenia brutto na tym stanowisku, nie mniej jednak niż PLN 4000 (cztery tysiące zł) + 22% VAT. Wynagrodzenie płatne dopiero w momencie zatrudnienia Kandydata (success fee)