Leasing Pracowników

Leasing Pracowników to usługa polegająca na zatrudnieniu pracowników przez PHARMA INSTITUTE i delegowaniu go do pracy w siedzibie Klienta.

Najczęściej są to pracownicy recepcji, działów medycznych, rejestracji itp.

Z leasingu pracowniczego warto skorzystać:

 • przy zatrudnianiu dużej i zmiennej ilości pracowników na umowy dzieło, umowy zlecenia itp. (możliwość uelastycznienia zatrudnienia);
 • przy zatrudnieniu pracownika na zasadach "try & hire" (wypróbować i zatrudnić) nie obciążając własnych kadr oraz dając sobie oraz przyszłemu pracownikowi możliwość podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie zatrudnienia;
 • przy wykazaniu większego zysku w przeliczeniu na jedną zatrudnioną osobę (zatrudnienie pracownika w firmie zewnętrznej zmienia przychód w koszt);
 • gdy pracownicy często zbliżają się do limitu godzin nadliczbowych.

PHARMA INSTITUTE przejmuje wszystkie czynności związane z:

 • rozpoczęciem i ustaniem stosunku pracy,
 • administrowaniem dokumentacją pracowniczą,
 • sporządzaniem listy płac,
 • dokonywaniem wypłat wynagrodzeń,
 • ewidencjonowaniem szkoleń BHP,
 • rozliczaniem pracowników z należnymi Urzędami Skarbowymi i jednostkami ZUS.

Koszt zatrudnienia pracowników jest zależny od ich wynagrodzenia, które wyznaczają Klienci. Na tej podstawie sporządzana zostaje kalkulacja miesięcznego kosztu obsługi zlecenia, na które składa się:

 • wynagrodzenie brutto pracownika,
 • obowiązkowe składki ubezpieczeniowe przewidziane przez przepisy prawa,
 • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • prowizja PHARMA INSTITUTE za świadczoną usługę (ustalana w zależności od ilości zatrudnianych miesięcznie pracowników).

Do kosztów należy doliczyć refundowanie poniesionych wydatków z tytułu obowiązkowych badań lekarskich zatrudnianych pracowników oraz przeprowadzonych szkoleń BHP.