Executive Search

Executive Search jako jeden z najbardziej efektywnych sposobów rekrutacji pozwala dotrzeć do osób najlepiej odpowiadających wymaganiom Klienta, z doskonałymi rekomendacjami oraz o właściwym i wymaganym doświadczeniu zawodowym.

Podczas realizacji takiego projektu, identyfikowane są firmy docelowe, najbardziej interesujące Klienta oraz firmy z różnych powodów wykluczone w procesie poszukiwań bezpośrednich.

Usługa ta i projekty z nią związane, służą poszukiwaniu Kandydatów na stanowiska menedżerskie najwyższego szczebla. Z uwagi na potrzebę zachowania daleko idącej dyskrecji oraz konieczność pozyskania Kandydatów o najwyższych kwalifikacjach poszukiwania takie mają charakter bezpośredni.

Umożliwia to nawiązanie kontaktu z Kandydatami, którzy nie poszukują w danym momencie nowej pracy lub ze względu na zajmowane stanowisko nie odpowiedziały na ogłoszenie rekrutacyjne. Staramy się poznać nie tylko ich dotychczasowe doświadczenia, ale także motywację do wprowadzenia zmian w swoim życiu zawodowym.

Przebieg procesu Executive Search składa się zazwyczaj z kilku etapów i są to m.in.:

  • określenie wymogów stawianych poszukiwanym kandydatom,
  • analiza rynku pod kątem identyfikacji potencjalnych Kandydatów (Kandydatom przedstawiana jest oferta zleceniodawcy, jednak na tym etapie firma Klienta pozostaje anonimowa. Dla powodzenia projektu bardzo ważne jest stworzenie atmosfery zaufania, pomiędzy Kandydatami a konsultantami, których rolą między innymi jest przekonanie szczególnie interesujących Kandydatów),
  • rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami,
  • ocena wyselekcjonowanych kandydatów i przedstawienie najlepszych z nich Klientowi,
  • zebranie referencji osób wskazanych przez Klienta,
  • zakończenie i podsumowanie projektu (m.in. uczestnictwo w negocjacjach pomiędzy stronami oraz wsparcie obu stron do momentu zatrudnienia wybranej osoby).